Xi xing Ji 3 การเดินทางไปตะวันตก ภาค 3 ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Xi xing Ji 3 การเดินทางไปตะวันตก ภาค 3 ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Xi xing Ji 3 การเดินทางไปตะวันตก ภาค 3

การเดินทางไปทางทิศตะวันตกเป็นการสมรู้ร่วมคิดของสวรรค์! หลังจากพระสูตรหายไปกว่าทศวรรษ สวรรค์ส่งกองทัพไปค้นหา เพื่อไม่ให้พระสูตรตกไปอยู่ในเงื้อมมือของสวรรค์อีกครั้ง การเดินทางสู่ตะวันตกเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

Source: Xi xing Ji

ติดตาม
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ดูความเห็นทั้งหมด